Translate

Header Saint Joseph

SAINT JOSEPH CATHOLIC CHURCH - NHÀ THỜ THÁNH GIUSE

1375 SOUTH MICKLEY AVENUE, INDIANAPOLIS, IN 46241 PHONE: 317-244-9002 - FAX: 317-244-0278

Điện thoại dành riêng cho Việt Nam: 317-760-7664 Email: mduongIndy@yahoo.com

Chú ý

Xin Chú Ý

Ngoài việc gởi Bản Tin Mục Vụ tới email cá nhân như trước, Ban Thường Vụ sẽ bắt đầu gỡi Bản Tin Mục Vụ và thông tin hàng tuần qua nhóm email của Cộng Đoàn. Tin mời gia nhập nhóm của Cộng Đoàn đã được gỡi tới email của Ông Bà anh chị em. Xin Quý vị kiểm tra thư mục thư rác (spam folder) và un-spam những email này.

Quý vị cũng có thể đăng ký gia nhập và nhóm email của Cộng Đoàn bang cách gởi yêu cầu gia nhập về email: "CongDoanCTTDVNIndy+subscribe@googlegroups.com"

Nếu quý vị muốn rút email mình ra khỏi nhóm email Cộng Đoàn và ngưng nhận những thong tin của Cộng Đoàn, xin gởi yêu cầu về "CongDoanCTTDVNIndy+unsubscribe@googlegroups.com"

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cũng có thể vào website "https://groups.google.com/forum/#!forum/congdoancttdvnindy" để xem Bản Tin Mục Vụ và thong tin Cộng Đoàn

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

Fwd: Bản Tin Mục Vụ

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       Đây là Bản Tin Mục Vụ tuần Chúa Nhật 29 Thường Niên A (ngày 22 tháng 10 năm 2017).


Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

Fwd: Bản Tin Mục Vụ


Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       Đây là Bản Tin Mục Vụ tuần Chúa Nhật 28 Thường Niên A (ngày 15 tháng 10 năm 2017) và đính kèm theo là Đơn Ghi Danh vào cộng đoàn.


Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

Bản Tin Mục Vụ Chúa Nhật 27 TN A

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

Đây là bản tin mục vụ tuần CHÚA NHẬT 27 - TN A (ngày 8 tháng 10 năm 2017)

Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.

Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

Bản Tin Mục Vụ

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

Đây là bản tin mục vụ tuần CHÚA NHẬT 26 - TN (ngày 1 tháng 10 năm 2017). Đính kèm là đơn ghi danh vào cộng đoàn.

Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.