Translate

Header Saint Joseph

SAINT JOSEPH CATHOLIC CHURCH - NHÀ THỜ THÁNH GIUSE

1375 SOUTH MICKLEY AVENUE, INDIANAPOLIS, IN 46241 PHONE: 317-244-9002 - FAX: 317-244-0278

Điện thoại dành riêng cho Việt Nam: 317-760-7664 Email: mduongIndy@yahoo.com

Chú ý

Xin Chú Ý

Ngoài việc gởi Bản Tin Mục Vụ tới email cá nhân như trước, Ban Thường Vụ sẽ bắt đầu gỡi Bản Tin Mục Vụ và thông tin hàng tuần qua nhóm email của Cộng Đoàn. Tin mời gia nhập nhóm của Cộng Đoàn đã được gỡi tới email của Ông Bà anh chị em. Xin Quý vị kiểm tra thư mục thư rác (spam folder) và un-spam những email này.

Quý vị cũng có thể đăng ký gia nhập và nhóm email của Cộng Đoàn bang cách gởi yêu cầu gia nhập về email: "CongDoanCTTDVNIndy+subscribe@googlegroups.com"

Nếu quý vị muốn rút email mình ra khỏi nhóm email Cộng Đoàn và ngưng nhận những thong tin của Cộng Đoàn, xin gởi yêu cầu về "CongDoanCTTDVNIndy+unsubscribe@googlegroups.com"

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cũng có thể vào website "https://groups.google.com/forum/#!forum/congdoancttdvnindy" để xem Bản Tin Mục Vụ và thong tin Cộng Đoàn

Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

Fwd: Bản Tin Mục Vụ

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       Đây là Bản Tin Mục Vụ tuần Chúa Nhật I MC-B (ngày 18 tháng 2 năm 2018).
 
Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.


Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

Fwd: Bản Tin Mục Vụ

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       Đây là Bản Tin Mục Vụ tuần Chúa Nhật VI TN-B (ngày 11 tháng 2 năm 2018).
 
Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2018

Fwd: Bản Tin Mục Vụ

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       Đây là Bản Tin Mục Vụ tuần Chúa Nhật V TN-B (ngày 4 tháng 2 năm 2018).
 
Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.


Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

Fwd: Chương Trình Tang Lễ

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       Đây là:

              CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ của Đức Cố Giám Mục DANIEL M. BUECHLEIN

Most Reverend Daniel M. Buechlein, OSB
Archbishop Emeritus of Indianapolis 
1938 – 2018
Schedule of Services and Public Visitation
The following is a schedule of services and public visitation for Most Reverend Daniel M. Buechlein, OSB, Archbishop Emeritus of Indianapolis, 1938 – 2018.
Location:                    Saints Peter and Paul Cathedral
                                    1347 N. Meridian Street
                                    Indianapolis, IN 46202
Tuesday, January 30(All times for this location are Eastern Time.)
8:30 a.m.                                              Saints Peter and Paul Cathedral Doors Open
9:00 a.m.                                              Rite of Reception (Open to the Public) 
9:30 to 6:30 p.m.                               Visitation (Open to the Public) 
7:00 p.m.                                             Solemn Evening Prayer (Open to the Public) 
8:00 to 9:00 p.m.                               Visitation (Open to the Public) 
9:00 p.m.                                             Saints Peter and Paul Cathedral Doors Close
 
Wednesday, January 31
9:00 a.m.                                              Saints Peter and Paul Cathedral Doors Open
9:00 to 10:45 a.m.                             Visitation (Open to the Public) 
11 a.m.                                                 Funeral Mass (Open to the Public)
Immediately following the Funeral Mass, a luncheon will be provided in the Assembly Hall of the Archbishop Edward T. O'Meara Catholic Center, 1400 N. Meridian Street, Indianapolis, IN 46202.
~Transferal of the Body to Saint Meinrad Archabbey~
Location:                    Saint Meinrad Archabbey
                                    200 Hill Drive
                                    St. Meinrad, IN 47577
                                   
Wednesday, January 31 (cont.) - (All times for this location are Central Time.)
7:00 p.m.                                             Office of the Dead (Open to the Public)
8:00 p.m. to 9:00 p.m.                    Visitation (Open to the Public) 
 
Thursday, February 1
8:30 a.m. to 9:45 a.m.                     Visitation (Open to the Public) 
10:00 a.m.                                           Mass for a Deceased Bishop (Open to the Public)
Immediately following the Mass, the Committal Service will take place at the Archabbey Cemetery. Per the Archbishop's wishes, he will be buried in the cemetery of the monastic community. A buffet lunch will be provided following the burial.  (Open to the Public)
 
In lieu of flowers, donations may be made to the "Catholic Community Foundation" of the archdiocese for the Bishop Simon Bruté College Seminary Endowment Fund or to "Saint Meinrad Archabbey."
All deacons who would like to attend in choir should bring an alb – a white stole will be provided.  All priests who would like to concelebrate should bring an alb – a chasuble and stole will be provided.  All bishops who would like to concelebrate should bring an alb and a white miter – a chasuble and stole will be provided.
All bishops who would like assistance with any arrangements in Indianapolis may contact Carolyn Noone at 317-443-0043 or a cnoone@archindy.org.  All bishops who would like assistance with any arrangements at Saint Meinrad may contact Br. Francis, OSB, at 812-357-6514.
Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.