Translate

Header Saint Joseph

SAINT JOSEPH CATHOLIC CHURCH - NHÀ THỜ THÁNH GIUSE

1375 SOUTH MICKLEY AVENUE, INDIANAPOLIS, IN 46241 PHONE: 317-244-9002 - FAX: 317-244-0278

Điện thoại dành riêng cho Việt Nam: 317-760-7664 Email: mduongIndy@yahoo.com

Chú ý

Xin Chú Ý

Ngoài việc gởi Bản Tin Mục Vụ tới email cá nhân như trước, Ban Thường Vụ sẽ bắt đầu gỡi Bản Tin Mục Vụ và thông tin hàng tuần qua nhóm email của Cộng Đoàn. Tin mời gia nhập nhóm của Cộng Đoàn đã được gỡi tới email của Ông Bà anh chị em. Xin Quý vị kiểm tra thư mục thư rác (spam folder) và un-spam những email này.

Quý vị cũng có thể đăng ký gia nhập và nhóm email của Cộng Đoàn bang cách gởi yêu cầu gia nhập về email: "CongDoanCTTDVNIndy+subscribe@googlegroups.com"

Nếu quý vị muốn rút email mình ra khỏi nhóm email Cộng Đoàn và ngưng nhận những thong tin của Cộng Đoàn, xin gởi yêu cầu về "CongDoanCTTDVNIndy+unsubscribe@googlegroups.com"

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cũng có thể vào website "https://groups.google.com/forum/#!forum/congdoancttdvnindy" để xem Bản Tin Mục Vụ và thong tin Cộng Đoàn

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2018

Chuẩn bị cho hội chợ giáo xứ St. Joseph

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       Kính mời Quý Ông Bà và Anh Chị Em ngày mai thứ bảy (18 tháng 8 năm 2018) đến hội trường để cùng nhau phụ giúp một tay cắt và xâu thịt chuẩn bị cho hội chợ giáo xứ St. Joseph. Quý vị có thể đến sớm bắt đầu từ 5 giờ chiều. Cha tuyên uý sẽ cung cấp fried chicken và pizza. Xin quý vị đem theo dụng cụ như dao, thớt và v.v...
 
Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.

Fwd: Bản Tin Mục Vụ

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       Đây là Bản Tin Mục Vụ tuần Chúa Nhật 20 Thường Niên Năm B (ngày 19 tháng 8 năm 2018).
 
Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2018

Fwd: Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

          Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Indy trân trọng kính mời Quý Ông Bà và Anh Chị Em tham dự thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào tối mai (ngày 15 tháng 8 năm 2018).lúc 8 giờ.
 
Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2018

Fwd: Bản Tin Mục Vụ

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       Đây là Bản Tin Mục Vụ tuần Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm B (ngày 12 tháng 8 năm 2018).
 
Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.