Translate

Header Saint Joseph

SAINT JOSEPH CATHOLIC CHURCH - NHÀ THỜ THÁNH GIUSE

1375 SOUTH MICKLEY AVENUE, INDIANAPOLIS, IN 46241 PHONE: 317-244-9002 - FAX: 317-244-0278

Điện thoại dành riêng cho Việt Nam: 317-760-7664 Email: mduongIndy@yahoo.com

Chú ý

Xin Chú Ý

Ngoài việc gởi Bản Tin Mục Vụ tới email cá nhân như trước, Ban Thường Vụ sẽ bắt đầu gỡi Bản Tin Mục Vụ và thông tin hàng tuần qua nhóm email của Cộng Đoàn. Tin mời gia nhập nhóm của Cộng Đoàn đã được gỡi tới email của Ông Bà anh chị em. Xin Quý vị kiểm tra thư mục thư rác (spam folder) và un-spam những email này.

Quý vị cũng có thể đăng ký gia nhập và nhóm email của Cộng Đoàn bang cách gởi yêu cầu gia nhập về email: "CongDoanCTTDVNIndy+subscribe@googlegroups.com"

Nếu quý vị muốn rút email mình ra khỏi nhóm email Cộng Đoàn và ngưng nhận những thong tin của Cộng Đoàn, xin gởi yêu cầu về "CongDoanCTTDVNIndy+unsubscribe@googlegroups.com"

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cũng có thể vào website "https://groups.google.com/forum/#!forum/congdoancttdvnindy" để xem Bản Tin Mục Vụ và thong tin Cộng Đoàn

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

Fwd: BẢN TIN MỤC VỤ CN IV

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       Đây là bản tin mục vụ tuần CHÚA NHẬT IV MC - A (ngày 26 tháng 3 năm 2017).

Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.

 

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Fwd: Fw: Job opportunity for a member of your congregation

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       Đây là cơ hội cho anh chị em trong cộng đoàn ai cần tìm việc

Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.


Tạm dịch:
Tên tôi là Catalina Zaldana và tôi là Giám đốc Hoạt động Kinh doanh Bảo trì Thành phố rộng. Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ dọn dẹp và bảo trì cho các công ty khác trong khu vực Indianapolis.
Chúng tôi hiện đang tìm kiếm để điền vào một vị trí cho một Quản lý ban đêm, vì vậy tôi muốn chia sẻ với bạn sự khai trương của chúng tôi trong trường hợp bạn biết về bất kỳ thành viên nào trong cộng đồng của bạn đang tìm kiếm một cơ hội việc làm mới.


On Friday, March 24, 2017 3:43 PM, Catalina Zaldana <czaldana@gocitywide.com> wrote:


Dear Minh,
 
My name is Catalina Zaldana and I am the Business Operations Manager for City Wide Maintenance.  Our company provides janitorial and maintenance services to other companies in the Indianapolis area.  We are currently looking to fill a position for a Night Manager, so I wanted to share with you our opening in case you know of any members of your congregation that are actively seeking a new job opportunity.   
 
 
Thank you in advance for your assistance!
 
Best regards,
 
Catalina Zaldana
Business Operations Manager
City Wide Maintenance
5155 N. Shadeland Ave. Ste. 300
Indianapolis, IN  46226
O::  (317) 356-6606
F::  (317) 356-6446
Check out our Introduction Video
 
 Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

Fwd: BẢN TIN MỤC VỤ

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       Đây là bản tin mục vụ tuần CHÚA NHẬT III MC - A (ngày 19 tháng 3 năm 2017). Và xin mời qúy ông bà và anh chị em đến tham dự Lễ An Táng của cụ ông Phaolô Nguyễn Văn Như vào chiều thứ Bảy này.

        Ngày 18/3/2017: 13g00:
        Thánh Lễ An Táng tại nghĩa trang:
        Calvary Cemetery & Mausoleum
        435 West Troy
        Indianapolis, IN 46225

Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

Fwd: Cao Pho

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       Đây là bản tin đính kèm về chương trình tang lễ của cụ ông Phaolô Nguyễn Văn Như

Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.