Translate

Header Saint Joseph

SAINT JOSEPH CATHOLIC CHURCH - NHÀ THỜ THÁNH GIUSE

1375 SOUTH MICKLEY AVENUE, INDIANAPOLIS, IN 46241 PHONE: 317-244-9002 - FAX: 317-244-0278

Điện thoại dành riêng cho Việt Nam: 317-760-7664 Email: mduongIndy@yahoo.com

Chú ý

Xin Chú Ý

Ngoài việc gởi Bản Tin Mục Vụ tới email cá nhân như trước, Ban Thường Vụ sẽ bắt đầu gỡi Bản Tin Mục Vụ và thông tin hàng tuần qua nhóm email của Cộng Đoàn. Tin mời gia nhập nhóm của Cộng Đoàn đã được gỡi tới email của Ông Bà anh chị em. Xin Quý vị kiểm tra thư mục thư rác (spam folder) và un-spam những email này.

Quý vị cũng có thể đăng ký gia nhập và nhóm email của Cộng Đoàn bang cách gởi yêu cầu gia nhập về email: "CongDoanCTTDVNIndy+subscribe@googlegroups.com"

Nếu quý vị muốn rút email mình ra khỏi nhóm email Cộng Đoàn và ngưng nhận những thong tin của Cộng Đoàn, xin gởi yêu cầu về "CongDoanCTTDVNIndy+unsubscribe@googlegroups.com"

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cũng có thể vào website "https://groups.google.com/forum/#!forum/congdoancttdvnindy" để xem Bản Tin Mục Vụ và thong tin Cộng Đoàn

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

Bản Tin Mục Vụ

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

Đây là bản tin mục vụ tuần CHÚA NHẬT II - MV B (ngày 10 tháng 12 năm 2017)

Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.

Thánh Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và Tĩnh Tâm Mùa Vọng

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em,

Cộng Đoàn sẽ dâng Thánh Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội tại nhà thờ thánh Giuse vào lúc 8 giờ tối thứ Sáu ngày 8 tháng 12. Và Cộng Đoàn sẽ có buổi Tĩnh Tâm Mùa Vọng vào lúc 7:30 tối thứ Bảy ngày 9 tháng 12.

Cám ơn qúy ông bà và anh chị em.

Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017

Fwd: Bản Tin Mục Vụ

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       Đây là Bản Tin Mục Vụ tuần Chúa Nhật I Mùa Vọng năm B (ngày 3 tháng 12 năm 2017).
 
Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.


Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017

Fwd: Bản Tin Mục Vụ

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       HAPPY THANKSGIVING. Đây là Bản Tin Mục Vụ tuần Chúa Nhật 34 Thường Niên A (ngày 26 tháng 11 năm 2017) và Lịch các Ngày Lễ Lớn trong tháng 12.
 
Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.