Translate

Header Saint Joseph

SAINT JOSEPH CATHOLIC CHURCH - NHÀ THỜ THÁNH GIUSE

1375 SOUTH MICKLEY AVENUE, INDIANAPOLIS, IN 46241 PHONE: 317-244-9002 - FAX: 317-244-0278

Điện thoại dành riêng cho Việt Nam: 317-760-7664 Email: mduongIndy@yahoo.com

Chú ý

Xin Chú Ý

Ngoài việc gởi Bản Tin Mục Vụ tới email cá nhân như trước, Ban Thường Vụ sẽ bắt đầu gỡi Bản Tin Mục Vụ và thông tin hàng tuần qua nhóm email của Cộng Đoàn. Tin mời gia nhập nhóm của Cộng Đoàn đã được gỡi tới email của Ông Bà anh chị em. Xin Quý vị kiểm tra thư mục thư rác (spam folder) và un-spam những email này.

Quý vị cũng có thể đăng ký gia nhập và nhóm email của Cộng Đoàn bang cách gởi yêu cầu gia nhập về email: "CongDoanCTTDVNIndy+subscribe@googlegroups.com"

Nếu quý vị muốn rút email mình ra khỏi nhóm email Cộng Đoàn và ngưng nhận những thong tin của Cộng Đoàn, xin gởi yêu cầu về "CongDoanCTTDVNIndy+unsubscribe@googlegroups.com"

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cũng có thể vào website "https://groups.google.com/forum/#!forum/congdoancttdvnindy" để xem Bản Tin Mục Vụ và thong tin Cộng Đoàn

Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

Bản Tin Mục Vụ Chúa Nhật 17 TN A

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

Đây là bản tin mục vụ tuần CHÚA NHẬT XVII - TN (ngày 30 tháng 7 năm 2017)

Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.

Tôn Vinh Đức Mẹ (Thứ Bảy ngày 29 tháng 7 năm 2017)

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

Công Đoàn CTTDVN trân trọng kính mời quý Ông Bà và Anh Chị Em tham dự giờ đạo đức qua việc Tôn Vinh Đức Mẹ tại nhà Sr. Anna vào lúc 8 giờ tối thứ Bảy ngày 29 tháng 7 năm 2017.

Thông tin liên lạc:
2231 E. 151St. #6. Carmel IN 46033
Điện thoại: 9095761868

Đoạn Tin Mừng chia sẻ ngày hôm đó:
PHÚC ÂM (kính thánh Mácta): Ga 11, 19-27
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, nhiều người Do-thái đến nhà Martha và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy". Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: "Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại". Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" Bà thưa: "Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian". Đó là lời Chúa.

Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.

Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

Bản Tin Mục Vụ

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       Đây là Bản Tin Mục Vụ tuần LỄ CHUA NHAT XV-  (ngày 16 tháng 7 năm 2017)

Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Bản Tin Mục Vụ


Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       Đây là Bản Tin Mục Vụ tuần LỄ CHUA NHAT XIV-  (ngày 9 tháng 7 năm 2017)

Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.