Translate

Header Saint Joseph

SAINT JOSEPH CATHOLIC CHURCH - NHÀ THỜ THÁNH GIUSE

1375 SOUTH MICKLEY AVENUE, INDIANAPOLIS, IN 46241 PHONE: 317-244-9002 - FAX: 317-244-0278

Điện thoại dành riêng cho Việt Nam: 317-760-7664 Email: mduongIndy@yahoo.com

Chú ý

Xin Chú Ý

Ngoài việc gởi Bản Tin Mục Vụ tới email cá nhân như trước, Ban Thường Vụ sẽ bắt đầu gỡi Bản Tin Mục Vụ và thông tin hàng tuần qua nhóm email của Cộng Đoàn. Tin mời gia nhập nhóm của Cộng Đoàn đã được gỡi tới email của Ông Bà anh chị em. Xin Quý vị kiểm tra thư mục thư rác (spam folder) và un-spam những email này.

Quý vị cũng có thể đăng ký gia nhập và nhóm email của Cộng Đoàn bang cách gởi yêu cầu gia nhập về email: "CongDoanCTTDVNIndy+subscribe@googlegroups.com"

Nếu quý vị muốn rút email mình ra khỏi nhóm email Cộng Đoàn và ngưng nhận những thong tin của Cộng Đoàn, xin gởi yêu cầu về "CongDoanCTTDVNIndy+unsubscribe@googlegroups.com"

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cũng có thể vào website "https://groups.google.com/forum/#!forum/congdoancttdvnindy" để xem Bản Tin Mục Vụ và thong tin Cộng Đoàn

Thứ Bảy, ngày 22 tháng 10 năm 2016

Fwd: Bản Tin Mục Vụ

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       Đây là bản tin mục vụ tuần này.

Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.

Thứ Sáu, ngày 14 tháng 10 năm 2016

Fwd: Bản Tin Mục Vụ

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       Đây là bản tin mục vụ tuần này.

Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.

Thứ Năm, ngày 13 tháng 10 năm 2016

CÁO PHÓ

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

Xin thông báo một tin buồn đến với qúy ông bà và anh chị em:

CỤ ÔNG GIUSE NGUYỄN VĂN HẠNH

- Sinh năm 1939
- Quê quán: Phú Gia - Từ Liêm - Hà Nội
- Được Chúa gọi về lúc 20 giờ 40 phút ngày 12 tháng 10 năm 2016
- Hưởng thọ: 78 tuổi


Cụ ông Giuse Nguyễn Văn Hạnh là thân phụ của Anh Nguyễn Đức Thông & Chị Thoa.
Thánh Lễ an táng sẽ được cử hành tại Việt Nam.

Cộng đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Indy xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse.

(Đính kèm là thông tin cáo phó chi tiết từ Gia Đình.)

Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.

Thứ Bảy, ngày 08 tháng 10 năm 2016

Fwd: Bản Tin Mục Vụ

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       Đây là bản tin mục vụ tuần này.

Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.