Translate

Header Saint Joseph

SAINT JOSEPH CATHOLIC CHURCH - NHÀ THỜ THÁNH GIUSE

1375 SOUTH MICKLEY AVENUE, INDIANAPOLIS, IN 46241 PHONE: 317-244-9002 - FAX: 317-244-0278

Điện thoại dành riêng cho Việt Nam: 317-760-7664 Email: mduongIndy@yahoo.com

Chú ý

Xin Chú Ý

Ngoài việc gởi Bản Tin Mục Vụ tới email cá nhân như trước, Ban Thường Vụ sẽ bắt đầu gỡi Bản Tin Mục Vụ và thông tin hàng tuần qua nhóm email của Cộng Đoàn. Tin mời gia nhập nhóm của Cộng Đoàn đã được gỡi tới email của Ông Bà anh chị em. Xin Quý vị kiểm tra thư mục thư rác (spam folder) và un-spam những email này.

Quý vị cũng có thể đăng ký gia nhập và nhóm email của Cộng Đoàn bang cách gởi yêu cầu gia nhập về email: "CongDoanCTTDVNIndy+subscribe@googlegroups.com"

Nếu quý vị muốn rút email mình ra khỏi nhóm email Cộng Đoàn và ngưng nhận những thong tin của Cộng Đoàn, xin gởi yêu cầu về "CongDoanCTTDVNIndy+unsubscribe@googlegroups.com"

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cũng có thể vào website "https://groups.google.com/forum/#!forum/congdoancttdvnindy" để xem Bản Tin Mục Vụ và thong tin Cộng Đoàn

Thứ Năm, ngày 25 tháng 8 năm 2016

Fwd: BẢN TIN MỤC VỤ

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       Đây là bản tin mục vụ tuần này và thư của Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận kêu gọi giúp bão lụt tại Louisiana.

Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.Thứ Sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2016

Fwd: BẢN TIN MỤC VỤ

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       Đây là bản tin mục vụ tuần này.

Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.


Thứ Sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2016

Fwd: Bản Tin Mục Vụ hằng tuần

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       Đây là bản tin mục vụ tuần này.

Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.

Thứ Sáu, ngày 05 tháng 8 năm 2016

Fwd: BẢN TIN MỤC VỤ

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       Đây là bản tin mục vụ tuần này. Đồng thời, đơn ghi danh học Giáo Lý và Việt Ngữ cho năm học 2016 - 2017 đã kèm sẵn trong Bản Tin Mục Vụ. Anh chị em có thể điền đơn và gởi lại cho Ban Giáo Lý. Và cũng xin thông báo cho Cộng Đoàn biết là Chúa Nhật này vẫn có 2 Thánh Lễ như thường lệ.

Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em.