Translate

Header Saint Joseph

SAINT JOSEPH CATHOLIC CHURCH - NHÀ THỜ THÁNH GIUSE

1375 SOUTH MICKLEY AVENUE, INDIANAPOLIS, IN 46241 PHONE: 317-244-9002 - FAX: 317-244-0278

Điện thoại dành riêng cho Việt Nam: 317-760-7664 Email: mduongIndy@yahoo.com

Chú ý

Xin Chú Ý

Ngoài việc gởi Bản Tin Mục Vụ tới email cá nhân như trước, Ban Thường Vụ sẽ bắt đầu gỡi Bản Tin Mục Vụ và thông tin hàng tuần qua nhóm email của Cộng Đoàn. Tin mời gia nhập nhóm của Cộng Đoàn đã được gỡi tới email của Ông Bà anh chị em. Xin Quý vị kiểm tra thư mục thư rác (spam folder) và un-spam những email này.

Quý vị cũng có thể đăng ký gia nhập và nhóm email của Cộng Đoàn bang cách gởi yêu cầu gia nhập về email: "CongDoanCTTDVNIndy+subscribe@googlegroups.com"

Nếu quý vị muốn rút email mình ra khỏi nhóm email Cộng Đoàn và ngưng nhận những thong tin của Cộng Đoàn, xin gởi yêu cầu về "CongDoanCTTDVNIndy+unsubscribe@googlegroups.com"

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cũng có thể vào website "https://groups.google.com/forum/#!forum/congdoancttdvnindy" để xem Bản Tin Mục Vụ và thong tin Cộng Đoàn

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2022

BẢN TIN MỤC VỤ CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       Gởi kèm là BẢN TIN MỤC VỤ Chúa Nhật XXVII năm C - (ngày 2 tháng 10 năm 2022).

Cám ơn qúy ông bà và anh chị em.

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2022

BẢN TIN MỤC VỤ CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - NĂM C

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       Gởi kèm là BẢN TIN MỤC VỤ Chúa Nhật XXVI năm C - (ngày 25 tháng 9 năm 2022).

Cám ơn qúy ông bà và anh chị em.

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2022

BẢN TIN MỤC VỤ CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       Gởi kèm là BẢN TIN MỤC VỤ Chúa Nhật XXV năm C - (ngày 18 tháng 9 năm 2022).

Cám ơn qúy ông bà và anh chị em.

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2022

BẢN TIN MỤC VỤ CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C (ngày 11 tháng 09 năm 2022).

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

       Gởi kèm là BẢN TIN MỤC VỤ Chúa Nhật XXIV năm C - (ngày 11 tháng 9 năm 2022).

Cám ơn qúy ông bà và anh chị em.