Translate

Header Saint Joseph

SAINT JOSEPH CATHOLIC CHURCH - NHÀ THỜ THÁNH GIUSE

1375 SOUTH MICKLEY AVENUE, INDIANAPOLIS, IN 46241 PHONE: 317-244-9002 - FAX: 317-244-0278

Điện thoại dành riêng cho Việt Nam: 317-760-7664 Email: mduongIndy@yahoo.com

Chú ý

Xin Chú Ý

Ngoài việc gởi Bản Tin Mục Vụ tới email cá nhân như trước, Ban Thường Vụ sẽ bắt đầu gỡi Bản Tin Mục Vụ và thông tin hàng tuần qua nhóm email của Cộng Đoàn. Tin mời gia nhập nhóm của Cộng Đoàn đã được gỡi tới email của Ông Bà anh chị em. Xin Quý vị kiểm tra thư mục thư rác (spam folder) và un-spam những email này.

Quý vị cũng có thể đăng ký gia nhập và nhóm email của Cộng Đoàn bang cách gởi yêu cầu gia nhập về email: "CongDoanCTTDVNIndy+subscribe@googlegroups.com"

Nếu quý vị muốn rút email mình ra khỏi nhóm email Cộng Đoàn và ngưng nhận những thong tin của Cộng Đoàn, xin gởi yêu cầu về "CongDoanCTTDVNIndy+unsubscribe@googlegroups.com"

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cũng có thể vào website "https://groups.google.com/forum/#!forum/congdoancttdvnindy" để xem Bản Tin Mục Vụ và thong tin Cộng Đoàn

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2021

Bản Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT 26 TN – Năm B

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

      Đây là Bản Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT 26 TN – Năm B (September 26th, 2021).

Cám ơn qúy ông bà và anh chị em.

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021

Bản Tin Mục Vụ Chúa Nhật 25 Thường Niên - Năm B.

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

      Đây là Bản Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT 25 TN – Năm B (September 19th, 2021).

Lưu ý: Các bậc cha mẹ có con em đi học lớp Giáo Lý và Việt Ngữ tại cộng đoàn, vui lòng đưa con của mình đến nhà thờ trước 12 giờ Chúa Nhật.

Cám ơn qúy ông bà và anh chị em.

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2021

Bản Tin Mục Vụ Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm B.


Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

      Đây là Bản Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT 23 TN – Năm B (September 5th, 2021).

Lưu ý: Những anh chị em trong Ban Đọc Sách Thánh, vui lòng xem lịch phân công ở mục Đọc Sách Thánh và Lời Nguyện để có sự chuẩn bị chu đáo. Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác quý báu của anh chị em.

Cám ơn qúy ông bà và anh chị em.

Thứ Năm, 26 tháng 8, 2021

Bản Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT 22 – Năm B

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

      Đây là Bản Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT 22 – Năm B (August 29, 2021).

Cám ơn qúy ông bà và anh chị em.