Translate

Header Saint Joseph

SAINT JOSEPH CATHOLIC CHURCH - NHÀ THỜ THÁNH GIUSE

1375 SOUTH MICKLEY AVENUE, INDIANAPOLIS, IN 46241 PHONE: 317-244-9002 - FAX: 317-244-0278

Điện thoại dành riêng cho Việt Nam: 317-760-7664 Email: mduongIndy@yahoo.com

Chú ý

Xin Chú Ý

Ngoài việc gởi Bản Tin Mục Vụ tới email cá nhân như trước, Ban Thường Vụ sẽ bắt đầu gỡi Bản Tin Mục Vụ và thông tin hàng tuần qua nhóm email của Cộng Đoàn. Tin mời gia nhập nhóm của Cộng Đoàn đã được gỡi tới email của Ông Bà anh chị em. Xin Quý vị kiểm tra thư mục thư rác (spam folder) và un-spam những email này.

Quý vị cũng có thể đăng ký gia nhập và nhóm email của Cộng Đoàn bang cách gởi yêu cầu gia nhập về email: "CongDoanCTTDVNIndy+subscribe@googlegroups.com"

Nếu quý vị muốn rút email mình ra khỏi nhóm email Cộng Đoàn và ngưng nhận những thong tin của Cộng Đoàn, xin gởi yêu cầu về "CongDoanCTTDVNIndy+unsubscribe@googlegroups.com"

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cũng có thể vào website "https://groups.google.com/forum/#!forum/congdoancttdvnindy" để xem Bản Tin Mục Vụ và thong tin Cộng Đoàn

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2020

Bản Tin Mục Vụ tuần Chúa Nhật 26 Mùa TN A

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

      Đây là Bản Tin Mục Vụ tuần Chúa Nhật 26 Mùa TN A (ngày 27 tháng 9 năm 2020). 

Cám ơn qúy ông bà và anh chị em.

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2020

Bản Tin Mục Vụ tuần Chúa Nhật 25 Mùa TN A

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

      Đây là Bản Tin Mục Vụ tuần Chúa Nhật 25 Mùa TN A (ngày 20 tháng 9 năm 2020). 

         (Kèm theo BTMV là mẫu tin quan trọng dành cho các bậc Phụ Huynh của các em lớp Giáo Lý Thêm Sức.)

Kính thưa các bậc Phụ Huynh,

         Ngày khai giảng năm học Giáo Lý 2020-2021 của Cộng đoàn sẽ bắt đầu vào Chúa Nhật 27/9/2020. Vì lí do dịch bệnh Covid-19, Ban Giáo Lý chỉ tổ chức các lớp học Giáo Lý mà thôi từ Noon - 12:50pm. Riêng về chương trình lớp Giáo Lý Thêm Sức, các em đã hoàn thành Lớp Thêm Sức 1 năm vừa qua và NẾU TIẾP TỤC NĂM HỌC NÀY, như thế, các em mới đủ ĐIỀU KIỆN để lãnh nhận Bí Tich Thêm Sức vào ngày 6 tháng 5 năm 2021.
Ban Giáo Lý mời gọi Quý Phụ Huynh cộng tác nhắc nhở con em của mình đeo khẩu trang và giữ khoảng cách (social distancing) khi đến nhà thờ nhằm giúp tránh lây nhiễm dịch bệnh cho nhau. Chúng tôi sẽ cố gắng trong khả năng để giữ con em của anh chị em khi đến lớp học cũng như về đến nhà được bình an.

Joe. Minh

Cám ơn qúy ông bà và anh chị em.

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2020

Bản Tin Mục Vụ tuần Chúa Nhật 24 Mùa TN A

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

      Đây là Bản Tin Mục Vụ tuần Chúa Nhật 24 Mùa TN A (ngày 13 tháng 9 năm 2020). 

Cám ơn qúy ông bà và anh chị em.

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

Bản Tin Mục Vụ tuần Chúa Nhật 23 Mùa TN A

Thân ái kính chào qúy ông bà và anh chị em.

      Đây là Bản Tin Mục Vụ tuần Chúa Nhật 23 Mùa TN A (ngày 6 tháng 9 năm 2020). 

Cám ơn qúy ông bà và anh chị em.